Pozivamo registrovane TV servise sa iskustvom da postanu naši servisni partneri za popravku LG i Skyworth LCD, OLED i plazma televizora.

Našim partnerima nudimo kompletnu fabričku podršku, snabdevanje rezervnim delovima i korektnu isplatu na osnovu sklopljenog ugovora. Od naših partnera očekujemo da imaju reprezentativnu prijemnu lokaciju, iskustvo u vođenju servisnog poslovanja i mogućnost izlaska na teren.

Svi zainteresovani TV servisi mogu se prijaviti na sledeći način:

Pošaljite kratak mejl sa kvalitetnim fotografijama lokala i prijemnog dela Vašeg servisa na sledeći kontakt: posao@pinsoft.com.

Radujemo se zajedničkim saradnjama i novim uspešnim projektima.